top of page
GDT-Logo-White.png

Social Campaign powered by WonderLens

เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และกระจายความสุข  แต่ก็สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่คิด เราจึงอยากชวนมาช่วยกันสร้างการท่องเที่ยวในอุดมคติที่เป็นอนาคตของโลก

Green Destinations Thailand Network  คือแคมเปญเพื่อสังคม ที่มุ่งสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ โดยมีหลักการคือ รวมกลุ่ม - ร่วมเปลี่ยน - ผลักดัน

JoinUs.png

รวมกลุ่ม

เราอยากชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ ร้านดำน้ำ ร้านอาหาร ชุมชนท่องเที่ยว และทุกคนที่มีหัวใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมมารวมกลุ่มกัน เพื่อแบ่งปันความรู้ ไอเดีย และประสบการณ์ เพื่อช่วยกันยกระดับการท่องเที่ยวแบบกรีนๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

Help.png

ช่วยเปลี่ยน

ใครที่อยากกรีน แต่ยังรู้สึกว่ายากเกินไป เราอยากช่วยทำให้มันเป็นไปได้ด้วยการแบ่งปันความรูู้้ในแบบที่เข้าใจง่าย และทำได้จริง ผ่านวิธีการต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ สร้างชุดความรู้เป็นคู่มือ ไปจนถึงการช่วยให้คำปรึกษา ช่วยจัดการ และจัดอบรม

Push.png

ผลักดัน

การท่องเที่ยวแบบกรีนๆ ที่เราช่วยกันทำนั้นนอกจากจะดีต่อโลกแล้ว ยังเป็นเทรนด์การเดินทางของคนในยุคต่อไป เราจะสร้างตลาดการท่องเที่ยวแบบกรีนๆ และช่วยกันผลักดัน ช่วยกันขายต่อไป

1

2

3

เมื่อคุณอยากทำเพื่อโลก

เราก็อยากทำเพื่อคุณ

สมาชิกเครือข่ายสามารถใช้สื่อการตลาดของ Green Destinations Thailand ได้ฟรี

เราจะช่วยออกแบบธุรกิจการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าต่อสังคม ตลอดจนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการสื่อสารการตลาด

สมาชิกกลุ่มสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Green Destinations Thailand Network เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ 

ของ GDT ได้ที่นี่

Clover.png

Green Tourism คืออนาคตของโลก

และเป็นเทรนด์ของการเดินทางในยุคนี้ จากสถิติต่างๆ มากมาย

5 ใน 10

ของคนอเมริกันทั่วไปตั้งใจลดการสร้างมลภาวะให้แก่โลก

8of10.png

8 ใน 10

ของคนที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นประจำ มีความคิดเรื่องการลดมลภาวะในชีวิตประจำวัน และมักจะเลือกเดินทางในแบบ Green Tourism

Green-Hotel.png
Bottle.png

ลูกค้า 70% จองโรงแรมโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อม

แขกที่เข้าพักโรงแรม 79% ยินดีที่จะไม่รับสบู่ แชมพูชุดใหม่ในวันถัดไป และดีใจมากกว่าที่โรงแรมจะไม่ใช้้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะใช้ครั้งเดียว 

Eat-Local.png

นักท่องเที่ยว 64% ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่ออาหารที่ผลิตในท้องถิ่นซึ่งอาจมีต้นทุนรวมที่สูงกว่าแต่สร้างมลภาวะจากการขนส่งน้อยกว่า และยังเป็นการอุดหนุนชุมชน

5of10.png

แสดงให้เห็นว่า คนที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อย มีแนวโน้มที่จะคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่า และมักจะเอาประสบการณ์การดูแลสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการเดินทาง กลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน

GDT-Logo.png

เชิญเข้าร่วมเครือข่ายของเรา

ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ แค่แชร์ไอเดีย และวิธีการจัดการการท่องเที่ยวกรีนๆ ที่คุณทำ หรือคิดจะทำ 3 ข้อ 

Our Campaign

SkindiveCard.png

How to Skindiving Card

Green Destination Thailand Network

คู่มือการดำน้ำตื้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย แจกไฟล์ฟรี สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
Present.jpg

Nemo Party Card

Green Destination Thailand Network

แผ่นการ์ดความรู้เรื่องปลาการ์ตูน เพื่อสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางอ้อม แจกฟรี!!!
bottom of page