top of page

Skindiving Safety Card

คู่มือดำน้ำตื้นอย่่างถูกต้องและปลอดภัย

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

แจกไฟล์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

GDT-Logo-White.png

CAMPAIGN

หนึ่งในที่มาของปัญหาแนวปะการังเสื่อมโทรมนั้นมาจากการถูกนักท่องเที่ยวเหยียบและเตะปะการังโดยไม่ตั้งใจ และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทักษะการดำน้ำที่ถูกต้อง นักท่องเที่ยวจึงดูแลตัวเองไม่ได้ และคงไม่สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน.. 

ที่ผ่านมา เราทำได้เพียงตั้งกฏเกณฑ์ข้อห้าม แต่จะดีกว่าถ้าเราให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำตื้นอย่างถูกวิธี 

How to Skindiving 101 Safety Card จึงเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหา โดยเราออกแบบคู่มือการดำน้ำตื้นเบื้องต้นในรูปแบบแผ่นการ์ดขนาด A5 และ A4 เพื่อวางไว้ประจำเรือ (คล้ายกับ Safety Card บนเครื่องบิน) และให้มัคคุเทศน์(ไกด์) ใช้ประกอบการสาธิต อธิบายแก่นักท่องเที่ยวก่อนการดำน้ำ

How to Skindiving 101 Safety Card ออกแบบโดย WonderLens STUDIO เพื่อแจกจ่ายแก่ภาคีของเครือข่าย Green Destinations Thailand Network โดยเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์กราฟฟิคต้นฉบับได้ฟรี เพื่อนำไปพิมพ์บนแผ่นพลาสติก PVC หรือวัสดุที่เหมาะสมแก่การใช้งาน โดยมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย อังกฤษ จีน เกาหลี รัสเซีย ซึ่งภาษาต่างๆ นี้เกิดจากความร่วมมือของภาคีในเครือข่าย

Snorkelling-Sheet.jpg
Snorkelling-Sheet2.jpg
Snorkelling-Sheet_Chinese.jpg
Snorkelling-Sheet-2.jpg
Snorkelling-Sheet-.jpg
Show-All-Type-All-Lang.png
bottom of page